Årskurs 3. Tema 2. Väderstationen. Blad 3-2-4-2m-swe.

1. Läs av temperaturen.

2. Rita in den korrekta temperaturen med en röd penna.

3. Beräkna.
  2 8
  4 2
+ 1 5
     
  1 7
  5 1
+ 2 2
     
  1 7
  1 2
+ 1 6
     
  2 8
  3 7
+ 2 1
     
  3 7
  4 7
+   4
     
  2 6
    5
+ 3 4
     
  1 4
  1 5
+ 1 8
     
  2 5
  1 5
+ 3 6
     

4. Sammanbind 5 tal så att du får svaret 
    25. Börja från 1 eller 0.
    Exempel: 1 + 3 + 4 + 9 + 8 = 25
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................